1. احمد رهبری , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , غلامحسین ظهوری , اسکندر زند , بهینه سازی کارایی علفکش تریفلورالین با بهره گیری از فرمولاسیون میکروکپسول در کنترل علفهای هرز توتون (Nicotianatobacum) , پژوهش علف های هرز , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۸, صفحه ۴۹-۵۹
  2. مصطفی خوش صفت , سعید احمد جو , غلامحسین ظهوری , محمد مهدی مرتضوی , کاتالیزورهای چند مرکزی متالوسنی برای پلیمرشدن اولفین ها , بسپارش , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹, صفحه ۱۰۸-۱۱۷
  3. سید محمد مهدی مرتضوی , سعید احمد جو , مهدی نکومنش , حسن عربی , غلامحسین ظهوری , سنتز کاتالیزور متالوسن برای ترپلیمرشدن اتیلن، پروپیلن و د یان , علوم و تکنولوژی پلیمر , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲, صفحه ۲۵-۳۵
  4. Hassan Arabi , Matin Ghafari , غلامحسین ظهوری , Saman Damavandi , Saeid Ahmadjo , Polymerization of Ethylene Using α-Diimine Nickel Catalyst , علوم و تکنولوژی پلیمر , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹, صفحه ۳۲۷-۳۳۵
  5. سعید احمدجو , حسن عربی , مهدی نکومنش , غلامحسین ظهوری , مهدی مرتضوی , ساخت کاتالیزور بیس ایندیل زیرکونیم دی کلرید برای کو پلیمر شدن اتیلن و پروپیلن و بررسی اثر عوامل مختلف بر مقدار محصول دهی , علوم و تکنولوژی پلیمر , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۰, صفحه ۳۷۹-۳۸۶
  6. مهدی نکومنش , حسن عربی , نجابت , امامی , غلامحسین ظهوری , تهیه بسترهای سلیکاتی مزو متخلخل MCM-41 کروی و میله ای , علوم و تکنولوژی پلیمر , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵, صفحه ۲۴۳-۲۵۰
  7. غلامحسین ظهوری , مهران غلامی , زری پورعلی , تهیه پلی‌اکسی متیلن با استفاده از فرمالدهید و تری‌اکسان , علوم و تکنولوژی پلیمر , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۲
  8. محمد وکیلی ،رقیه جم جا، مهدی نکومنش، سعید احمدجو , غلامحسین ظهوری , مطالعه تغييرات تركيب شيميايي الاستومر EPPMسنتز شده .......... , Iranian Journal of Science and Technology-Transaction B: Engineering , تاریخ: ۱۳۸۲/۰۹
  9. غلامحسین ظهوری , رقیه جم جا , مهدی نکومنش , مصطفی زاهدی , پلیمر شدن دوغابی پروپیلن با استفاده از کاتالیزور ناهمگن فعال زیگلر ناتا , علوم و تکنولوژی پلیمر , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۷۷/۱۰, صفحه ۲۳۷-۲۴۲