1. حسین مولوی , غلامحسین ظهوری , زینب زاهد احمد احمد , اثر دما و مطالعه سنتیک پلیمریزسیون کاتالیست دو هستهای کبالت برپایه لیگاند فنوکسی- ایمین برای پلیمریزاسیون متیلمتاکریلات , چهارمین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی , تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۲۸
 2. یگانه نادری , غلامحسین ظهوری , زینب زاهد احمد احمد , مطالعه سینتیک پلیمریزاسیون متیل متاکریلات و برررسی اثر دمای واکنش با استفاده از دی ایمین -α کاتالیست دو هستهای فلز نیکل حاوی لیگان , چهارمین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی , تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۲۸
 3. یگانه نادری , غلامحسین ظهوری , زینب زاهد احمد احمد , سنتز کاتالیست و پلیمریزاسیون متیل متاکریلات با استفاده از کاتالیست دو هستهای فلز دیایمین -α نیکل حاوی لیگاند , چهارمین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی , تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۲۸
 4. ماجده معروفی , غلامحسین ظهوری , پلیمریزاسیون متیل متاکریلات با استفاده از کاتالیست دوهسته ای فلز کبالت برپایه لیگاند α -دی ایمین , پنجمین سمینار شیمی کاربردی ایران (5IACS) , تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۰۹
 5. سیده ساره موسوی , غلامحسین ظهوری , محمد نورمحمدی , تاثیر نانو ذره رس بر میرایی ارتعاش نانوکامپوزیت آکریلیک آب پایه , نخستین کنفرانس ملی مواد نوین , تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
 6. سیده ساره موسوی , غلامحسین ظهوری , محمد نورمحمدی , بررسی اثر نانوذره سیلیکا بر ویسکوزیته و میرایی ارتعاش نانوکامپوزیت آکریلیکی آب پایه , نخستین کنفرانس ملی مواد نوین , تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
 7. ماجده معروفی , غلامحسین ظهوری , مصطفی خوش صفت , پلیمریزاسیون متیل متاکریلات توسط کاتالیست دوهستهای فلز کبالت برپایه لیگاند α -دی ایمین , نخستین کنفرانس ملی مواد نوین , تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
 8. مهدی همتیان دامغانی , غلامحسین ظهوری , مهران غلامی , سنتز چسب حساس به فشار با مورفولوژی هسته-پوسته، تاثیر عامل ایجاد کننده اتصالات عرضی چند عاملی (TMPTA) , چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران , تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۰۱
 9. مهدی همتیان دامغانی , غلامحسین ظهوری , مهران غلامی , پدرام حسین پور , سنتز چسب حساس به فشار آکریلیکی، مطالعه مورفولوژی، تاثیر روش اولتراسونیک , چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران , تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۰۱
 10. فاطمه نوکندی , غلامحسین ظهوری , نوید رمضانیان , مهسا کیمیاقلم , پلیمریزاسیون اتیلن توسط کاتالیست دو هسته ای فلز نیکل بر پایه لیگاند α-دی ایمین , چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران , تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۰۱
 11. فاطمه نوکندی , غلامحسین ظهوری , نوید رمضانیان , مهسا کیمیاقلم , سنتز و مطالعه ساختار لیگاند از نوع α-دی ایمینی با ازدحام فضایی بالا برای پلیمریزاسیون اتیلن , چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران , تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۰۱
 12. حسین حسن پور , غلامحسین ظهوری , اثر زمان پلیمریزاسیون برمورفولوژی پلی‌اتیلن حاصل از کاتالیست زیگلر-ناتا , چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران , تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۰۱
 13. حسین حسن پور , غلامحسین ظهوری , مطالعه عوامل موثر برمورفولوژی پلی‌اتیلن بدست آمده از کاتالیست زیگلر-ناتا , چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران , تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۰۱
 14. عماد محمدیان باغی , غلامحسین ظهوری , بررسی خواص مکانیکی آلیاژهای سه تایی PP/HDPE/LLDPE , چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران , تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۰۱
 15. محدثه باقرآبادی , غلامحسین ظهوری , نوید رمضانیان , مهسا کیمیاقلم , کوپلیمریزاسیون 1-هگزن و متیل متاکریلات توسط کاتالیست دو هسته ای دی ایمینی نیکل , چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران , تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۰۱
 16. محدثه باقرآبادی , غلامحسین ظهوری , نوید رمضانیان , مهسا کیمیاقلم , پلیمریزاسیون متیل متاکریلات با استفاده از کاتالیست بر پایه فلز واسطه نیکل و محاسبه ی نظم فضایی , چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران , تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۰۱
 17. مهری دانا , غلامحسین ظهوری , سعیداسدی , حسن صلاحی , بررسی اثر ضداکسنده حرارتی بر خواص و اثر دما و زمان پخت بر میزان شبکه ای کردن آمیخته کوپلیمر اتیلن-1-اکتن با درصد های مختلف کومونومر به روش پخت سیلانی , چهارمین همایش بینالمملی نوآوریهای اخیر در شیمی و مهندسی شیمی , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۲۳
 18. یاسمین هماپور , غلامحسین ظهوری , سعید اسدی , حسن صلاحی , محمد مهدی مرتضوی , حمید محمد حسینی , آمیزه سازی پلی آمید و سیلیکون به روش پخت پراکسیدی , چهارمین همایش بینالمملی نوآوریهای اخیر در شیمی و مهندسی شیمی , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۲۳
 19. حسین صفدری ترکمان , غلامحسین ظهوری , مهران غلامی , پدرام حسین پورطوسی , سنتز چسبهای حساس به فشار امولسیونی به روش هسته-پوسته و بررسی تاثیر مونومر استایرن برخواص آنها , چهارمین همایش بینالمملی نوآوریهای اخیر در شیمی و مهندسی شیمی , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۲۳
 20. حسن الخفاجی , غلامحسین ظهوری , سید محمد مهدی مرتضوی , پلیمریزاسیون 1- هگزن با استفاده از کاتالیست ناهمگن زیگلر- ناتا , چهارمین همایش بین المملی نوآوریهای اخیر در شیمی و مهندسی شیمی , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۲۳
 21. مهری دانا , غلامحسین ظهوری , سعید اسدی , حسن صلاحی , بررسی اثر مقدار سیلان در شبکه ای کردن آمیخته کوپلیمر اتیلن-1-اکتن با درصدهای مختلف کومونومر به روش پخت سیلانی , اولین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی HSE , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۰۱
 22. مهری دانا , غلامحسین ظهوری , سعید اسدی , حسن صلاحی , بررسی اثر نوع و مقدار آغازگر پراکسیدی در شبکه ای کردن آمیخته کوپلیمر اتیلن-1-اکتن با درصدهای مختلف کومونومر به روش پخت سیلانی , اولین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی HSE , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۰۱
 23. محمد براقوش رشخوار , غلامحسین ظهوری , مهران غلامی , بررسی تاثیر روزین استر بر خواص رزین های امولسیونی آکریلیکی به منظور استفاده به عنوان چسب حساس به فشار , سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی ومهندسی شیمی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷/۰۲
 24. نجمه سعادتی , غلامحسین ظهوری , محمدرضا رحمانی , بررسی ضربه پذیری و سختی آلیاژ های پلیمری پلی پروپیلن و پلی اتیلن , نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۱
 25. محمد براقوش رشخوار , غلامحسین ظهوری , مهران غلامی , تاثیر پنتا اریترول روزین استر بر خواص چسبندگی چسب های حساس به فشار امولسیونی بر پایه کوپلیمر بوتیل آکریلات – وینیل استات , نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۱
 26. مهسا کیمیاقلم , حسین نصر اصفهانی , غلامحسین ظهوری , علی کیوانلو , کتالیزور آلفا-دی ایمین نیکل (II) جدید برای پلیمریزاسیون اتیلن در دمای بالا , نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۱
 27. محسن مقیسه , غلامحسین ظهوری , محمد یزدان بخش , پلیمریزاسیون اتیلن با استفاده از کاتالیزور جدید نامتقارن دی ایمین برپایه فلز نیکل , نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۱
 28. محسن مقیسه , غلامحسین ظهوری , محمد یزدان بخش , بررسی پلیمریزاسیون اتیلن بوسیله کاتالیزور پیریدیل ایمین [N,N] برپایه آهن , نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۱
 29. فهیمه یوسف زاده , غلامحسین ظهوری , مصطفی خوش صفت , محمد یزدان بخش , کوپلیمریزاسیون اتیلن و 1-هگزن با استفاده از کاتالیزور دو مرکزی برپایه نیکل , نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۱
 30. معین بهزادپور , غلامحسین ظهوری , مهران غلامی , پلیمریزاسیون امولسیونی وینیل استات – بوتیل آکریلات و کاربرد آن به عنوان چسب بتن , همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در هزاره سوم , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۰۲
 31. معین بهزادپور , غلامحسین ظهوری , مهران غلامی , اثر استفاده از روغن سیلیکون توزیع شده به روش التراسونیک در لاتکس پلیمری بر روی خصوصیات مکانیکی بتن , همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در هزاره سوم , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۰۲
 32. معین بهزادپور , غلامحسین ظهوری , مهران غلامی , پلیمریزاسیون امولسیونی وینیل استات – بوتیل آکریلات و کاربرد آن به عنوان چسب بتن , اولین همایش ملی نانو تکنولوژی در شیمی و مهندسی شیمی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۰۶
 33. میثم حق پناه , مصطفی خوش صفت , غلامحسین ظهوری , نوید رمضانیان , اصلاح مورفولوژی پلی اتیلن کاتالیستی به دو طریق اختلاط کاتالیست و استفاده از افزودنی نانو لوله های کربنی چند جداره کربوکسیلی و تاثیر افزودنی بر مقاومت حرارتی , دومین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۵
 34. میثم حق پناه , غلامحسین ظهوری , مصطفی خوش صفت , نوید رمضانیان , اصلاح مورفولوژی و بهبود مقاومت حرارتی پلی‌اتیلن حاصل از پلیمریزاسیون کاتالیستی با استفاده از نانولوله های کربنی چندجداره کربوکسیلی , دوازدهمین همایش ملی شیمی پیام نور , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۳
 35. مصطفی خوش صفت , میثم حق پناه , غلامحسین ظهوری , نوید رمضانیان , اصلاح مورفولوژی پلی اتیلن به وسیله اختلاط کاتالیست زیگلر-ناتا و فرامتالوسن بر پایه نیکل , دوازدهمین همایش ملی شیمی پیام نور , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۳
 36. ملیحه سبزه کار , مهدی پورافشاری چنار , غلامحسین ظهوری , سید محمد مهدی مرتضوی , فریبا راه حق , بررسی اثر دی سولفید اویل پارس جنوبی به عنوان عامل دیولکانیزاسیون در دیولکانیزاسیون مکانیکی-شیمیایی ضایعات لاستیک , دومین کنفرانس نقش پژوهش و فناوری های نوین در مدیریت مواد زائد صنعت نفت (بخش بالا دستی) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۱۶
 37. ناصر شاه طهماسبی , ابراهیم عطاران کاخکی , مهدی خسروی نوری , غلامحسین ظهوری , Solvothermal Synthesis of Silver Nanocrystals and Their Structural and Optical Characterization , نوزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۶
 38. غلامحسین ظهوری , ساخت کاتالیزور متالوسن جهت , انجمن مهندسی شیمی , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۳/۲۴
 39. غلامحسین ظهوری , تهیه کاتالیست خیلی فعال زیگلر ناتا ا.ر عوامل مختلف بر فعالیت کاتالیست , کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۸/۲۴
 40. غلامحسین ظهوری , ساخت کاتالیزور متالوسن برای پلیمریزاسیون پلی استایرن سندیو تاکتیک , دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۸/۲۴
 41. غلامحسین ظهوری , Removal of Lead and .... , انجمن شیمی و مهندسی شیمی ایران , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۶/۰۷
 42. غلامحسین ظهوری , بررسی پلیمریزاسیون پروپیلن با استفاده از کاتالیست زیگلر - ناتای خیلی فعال با دو نگهدارنده sio2/mgcl2 , مجموعه مقالات هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , تاریخ: ۱۳۸۱/۰۸/۰۶
 43. غلامحسین ظهوری , مطالعه كنيتيك كاتاليست زيگلر - ناتا سنتز شده جهت ساخت لاستيك هم پليمر اتيلن - پروپيلن , مجموعه مقالات هفتمين كنگره ملي مهندسي شيمي ايران , تاریخ: ۱۳۸۱/۰۸/۰۶